Reserveren

Gegevens aanvrager
heer mevrouw
naam*: voorletters*:
adres*: huisnummer*:
postcode*: woonplaats*
land: telefoon:  
email*: fax:
Gegevens reservering
aankomstdag*: dd-mm-jjjj vertrekdag*: dd-mm-jjjj
bedlinnengewenst:
(€ 8,00 per bed)
ja nee annuleringsverzekering:
(5% van de huursom)
ja nee
indien ja: voor personen indien ja: voor personen
Ruimte voor aanvullende opmerkingen:

Reserveren:
Bij iedere reservering wordt een schriftelijke bevestiging toegestuurd, die u binnen 10 dagen na ontvangst dient te bevestigen. Circa 1 week van tevoren ontvangt u nog een korte bevestiging i.v.m. het afhalen van de sleutel van uw bungalow.

Betalen:
Bij reservering van de bungalow bedraagt de vooruitbetaling 50% van het contract. De resterende 50% dient u uiterlijk 3 weken voor aankomst in ons bezit te zijn. Reserveert u op korte termijn dan moet het gehele bedrag direct vooruit worden betaald. Bij aankomst dient u een borgsom van € 100,00 te betalen. Bij eventuele overschrijding van de borgsom (na aftrek van eventuele kosten) dient uiteraard te worden bijbetaald.
Graag de volgende informatie opgeven: naam, voorletters, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, emailadres, aankomstdatum, vertrekdatum